Dòng sản phẩm được thiết kế với chất lượng cao nhất. Cốt HDF được sản xuất từ gỗ rừng nhiệt đới nên độ trương nở khi ngập nước là thấp nhất. Lượng sáp và keo được tăng cường khi xử lý sợi gỗ nên khả năng phục hồi sau khi ngập nước đạt tới 99%.
Thông số sản phẩm
Kích thước có 2 loại: 1210x198x8mm  và 1210x195x8mm
Bảo hành 15 năm và 2 năm
Tấm/hộp: 12 tấm
M2/hộp: 2,875
Độ chống mài mòn: AC5
Lực liên kết nội: IC2Back to Top